Reactie van een deelnemer scholing suïcide preventie