TRAINING OMGAAN MET VERWARD GEDRAG

TRAINING OMGAAN MET VERWARD GEDRAG

Agressie Training – Omgaan met verward gedrag

In onze training Omgaan met verward gedrag leren wij deelnemers verward gedrag te herkennen, beter te begrijpen en het te hanteren. De training geeft een duidelijk beeld van het gedrag van een verward persoon en levert handvatten om adequaat te reageren om erger te voorkomen. Helaas is er wegens forse bezuinigingen in de Geestelijke Gezondheid Zorg een forse toename van verwarde mensen op straat. Zij ontvangen geen of veel minder professionele hulp. Mensen kunnen om diverse redenen verward overkomen. Zo kan een psychiatrische aandoening een oorzaak zijn, maar ook een drugs- of alcoholverslaving, een dementieel beeld of acuut delier kunnen verwardheid veroorzaken. Om escalatie van verward gedrag tegen te gaan en verwarde mensen te kunnen aanspreken is het cruciaal om de achtergrond van het gedrag te herkennen en te begrijpen. Daar is deze training op gericht.

Leerdoelen agressie training – Omgaan met verward gedrag

De leerdoelen van de training Omgaan met verward gedrag zijn de volgende:

  • Kennis en inzicht krijgen van verschillende psychiatrische ziektebeelden
  • Weten hoe te reageren naar een verward persoon toe
  • Weten wat te doen indien een crisissituatie dreigt te ontstaan

Werkwijze agressie training – Omgaan met verward gedrag

Tijdens deze training krijgen de deelnemers een inleiding in de psychopathologie zodat zij verward gedrag of onbegrepen gedrag in de toekomst kunnen herkennen. Daardoor kunnen ze de-escalerend met dit gedrag omgaan. Vervolgens wordt deze theorie gekoppeld aan praktische situaties door te oefenen met een ervaren trainingsacteur.

Voor wie is deze agressie training bedoeld?

Deze training is bedoeld voor iedereen die tijdens het uitoefenen van zijn of haar beroep in aanraking kan komen met verwarde personen.

Duur van de agressie training – Omgaan met verward gedrag

Deze training is zowel in één dag als in twee dagdelen te boeken. Het leerrendement is echter het meest ideaal bij een training van één dag. De ochtend staat in dat geval voornamelijk in het teken van theorie. Daarbij leren de deelnemers wat de kenmerken zijn van verward gedrag en hoe zij daar de-escalerend mee om kunnen gaan. Tijdens de middagsessie wordt deze theorie toegepast in de praktijk. Er wordt dan met een trainingsacteur op een veilige wijze geoefend met het omgaan met verward gedrag.

Wilt u meer informatie over onze maatwerk trainingen of wilt u meer weten over de mogelijkheden?

Ik doorloop graag telefonisch met u de mogelijkheden en stel samen met u een maatwerk trainingsprogramma samen.