TRAINING SUÏCIDE PREVENTIE

TRAINING SUÏCIDE PREVENTIE

Wellicht denkt u een vreemde eend bij agressie. Maar niets is minder waar.

Soms kan suïcidaliteit ook leiden tot agressie. Schrikt u ook zo van mensen die zich suïcidaal uiten? Is het praten over suïcide nog een taboe? Werkt u met mensen die zich suïcidaal kunnen uiten? 

Suïcidale uitingen hebben vaak een grote impact op hulpverleners, naasten, maar ook de betrokkene zelf. Ze veroorzaken vaak schrik en angst. Kunnen zelfs kramp reacties tot gevolg hebben bij betrokkenen.

Bij hulpverleners kan angst gaan regeren. Bij betrokkenen kan een taboe op het onderwerp liggen. Vaak met enorme gevolgen als het thema suïcide niet bespreekbaar kan worden gemaakt.

Met deze training bieden wij iedereen die met suïcidaliteit in aanraking kan komen een praktische evidence based methode aan. U leert om suïcidale gedachten en plannen van patiënten of cliënten nader te onderzoeken. Daarnaast leren wij de deelnemers actief te luisteren en op een gepaste wijze contact te maken. Ook leren ze hoe zij een perspectief kunnen bieden dat leidt tot een veiligheidsplan.

Aan het eind van deze training hebben deelnemers een specifiek plan van aanpak om suïcide te voorkomen. Een plan dat  gedragen wordt door de patiënt of cliënt, hulpverleners en naasten. 

Leerdoelen training – Suïcide preventie

De leerdoelen van de training Suïcide preventie zijn de volgende:

  • Het kunnen herkennen van signalen die wijzen op mogelijke suïcidale gedachten 
  • Leren niet veroordelend te luisteren en  authentieke vragen kunnenleren stellen om contact te krijgen en te houden om zo beter zicht te krijgen op suïcidale gedachten of plannen.
  • Het samen kunnen opstellen van een veiligheidsplan van aanpak dat wordt gedragen door de betreffende patiënt of cliënt en diens familie of vrienden

Na het volgen van deze scholing/training bent u in staat om suïcidale gedachtes uit te vragen, signalen die wijzen op suïcidaliteit te herkennen en de juiste interventies in te zetten.

Werkwijze training – Suïcide preventie

Tijdens deze training leren wij hulpverleners middels de CASE benadering een methode  om suïcidale gedachten en plannen chronologisch te onderzoeken.

Deelnemers leren op een gepaste wijze contact te maken, te luisteren en een perspectief te creëren voor patiënten of cliënten die zich suïcidaal uiten.

Tijdens deze training komen alle praktische handvatten aan bod. Daarnaast stelt u een veiligheidsplan op dat gedragen wordt door alle betrokken partijen.

Deze training is geschreven aan de hand van de Multi Disciplinaire Richtlijn (MDR) diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag.

Voor wie is deze training bedoeld?

Deze training is bedoeld voor iedereen die  te maken kan krijgen met mensen die kampen met suicidale gedachten of plannen. Maar ook hulpverleners zoals psychologen, casemanagers, ambulante medewerkers, praktijkondersteuners GGZ (POH GGZ), politieagenten en medewerkers in de publieke sector.

Duur van de training – Suïcide preventie

Deze scholing/training zal in goed overleg met de opdrachtgever gepland worden. Deze scholing zal minimaal uit 1 dagdeel bestaan voor de theoretische onderbouwing en de volledige scholing/training bestaat uit meerdere dagdelen.

Wilt u meer informatie over onze maatwerk trainingen of wilt u meer weten over de mogelijkheden?

Ik doorloop graag telefonisch met u de mogelijkheden en stel samen met u een maatwerk trainingsprogramma samen.