TRAINING OMGAAN MET VERBALE AGRESSIE

TRAINING OMGAAN MET VERBALE AGRESSIE

Training omgaan met verbale agressie

Tijdens de training Omgaan met verbale agressie staan we uitgebreid stil bij de mogelijkheden om grip te krijgen op verbaal agressieve mensen. Eén op de drie medewerkers komt in aanraking met agressie op de werkvloer. Dit kan voorkomen worden door medewerkers een training aan te bieden waarbij ze effectief leren omgaan met agressieve mensen en agressie leren voorkomen.

Leerdoelen agressie training – Omgaan met verbale agressie

De leerdoelen van de training Omgaan met verbale agressie zijn de volgende:

  • Agressie leren voorkomen door te ervaren en leren hoe intentie, toon en houding van invloed zijn op de reactie van de ander
  • Het kennen en herkennen van de meest voorkomende soorten agressie
  • Vaardigheden leren die praktisch toepasbaar zijn in de dagelijkse werkzaamheden
  • Inzicht krijgen in eigen gedrag en welk effect dat heeft op de ander
  • Het leren stellen en hanteren van eigen grenzen
  • Vertrouwd raken met de methode en met een veilig gevoel kunnen werken
  • Inzicht krijgen in het gedrag van een agressor

Werkwijze agressie training – Omgaan met verbale agressie

In deze training maken we gebruik van onze trainingsacteur, zodat een situatie zo reëel mogelijk is en een medewerker ook leert adequaat te reageren. ENGEL Agressie Preventie hanteert de CLAP methodiek: Consequent Leren Agressie te Pareren. De methode kijkt naar de persoonlijke eigenschappen van de cursist, leert hem/haar te kijken naar eigen gedrag en vergroot zijn/haar kennis betreffende agressie preventie en vaardigheden om verbale agressie te pareren. Uniek is dat wij gebruik kunnen maken indien gewenst van ervaringsdeskundigen (mensen met agressie problematiek, de agressor) deze leggen uit waarom ze agressie inzetten. Zodoende krijgt de cursist ook een duidelijke beeld van de agressor en inzicht in diens gedrag.

Voor wie is deze agressie training bedoeld? 

Deze training is bedoeld voor ieder team dat in aanraking komt met agressie op de werkvloer.

Duur van de agressie training – Omgaan met verbale agressie

Deze training is zowel in één dag als in twee dagdelen te boeken. Het leerrendement is echter het meest ideaal bij een training van één dag. De ochtend staat in dat geval voornamelijk in het teken van theorie. Daarbij ervaren de deelnemers wat de persoonlijke gevolgen zijn van het opbouwen van spanning en de daar bij horende ervaringen, gedachtes en handelingen. Tijdens de middag wordt deze theorie toegepast in de praktijk. Er wordt dan met een trainingsacteur op een veilige wijze geoefend met het omgaan met agressie.

Wilt u meer informatie over onze maatwerk trainingen of wilt u meer weten over de mogelijkheden?

Ik doorloop graag telefonisch met u de mogelijkheden en stel samen met u een maatwerk trainingsprogramma samen.