AGRESSIE PREVENTIE TRAINING

AGRESSIE PREVENTIE TRAINING

Agressie Training – Agressie Preventie

In de training Agressie Preventie staan we uitgebreid stil bij manieren waarop u agressie kunt voorkomen binnen het werkveld van uw team. Door samen te bespreken en vast te leggen waar exact de grenzen liggen is direct duidelijk wat toelaatbaar is en wat niet meer. Zodra dat voor uw teamleden helder is kunt u vaststellen hoe deze grenzen in de toekomst bewaakt gaan worden. Zo weet u hoe uw team voortaan zal reageren als een cliënt of patiënt een grens overschrijdt. De afspraken over handelen bij grensoverschrijdend gedrag legt u vast in een document. Op die manier zijn deze altijd inzichtelijk voor zowel uw team als de patiënten of cliënten.

Tijdens deze training besteden we tevens uitgebreid aandacht aan de persoonlijke grenzen van uw individuele medewerkers. We kijken naar wat wel en niet werkt in hun houding en toon. Daarnaast bespreken we hun intentie om agressie te voorkomen.

Leerdoelen – Training Agressie Preventie

De leerdoelen van de training Agressie Preventie zijn de volgende: 

  • Agressie preventie op team niveau
  • Agressie preventie op individueel niveau
  • Het vaststellen van de gezamenlijke visie op agressie
  • Het borgen van gemaakte afsraken
  • Het vastleggen van gemaakte afspraken

Werkwijze – Training Agressie Preventie

De training start met een theoretische uitleg over de preventie van agressie. Vervolgens bespreken we wat de individuele opvattingen zijn over agressie en hoe men daarmee omgaat. In de middagsessie gaat het team grenzen bepalen en verwoorden zij deze in drie gouden regels. Deze regels gelden specifiek voor het team.

Aan het eind van de dag heeft het team gezamenlijk bepaald waar de grenzen liggen, wanneer agressie zich voordoet en wat de uniforme reactie is bij agressie.

Voor wie is deze Agressie Preventie Training bedoeld? 

Ieder team dat agressie wil leren voorkomen en handvatten wil hebben voor het omgaan met agressie heeft baat bij deze training. 

Duur van de Agressie Preventie Training

Deze training duurt een hele dag, van 09.30 tot 16.30 uur. 

Wilt u meer informatie over onze maatwerk trainingen of wilt u meer weten over de mogelijkheden?

Ik doorloop graag telefonisch met u de mogelijkheden en stel samen met u een maatwerk trainingsprogramma samen.