TRAINING VEILIG OVER DE VLOER

TRAINING VEILIG OVER DE VLOER

Training Veilig over de vloer

De training Veilig over de vloer is bedoeld voor mensen die beroepsmatig regelmatig een huisbezoek afleggen bij cliënten en daarbij te maken krijgen met agressief gedrag. Veel zorgverleners of anderen die beroepsmatig hun werkzaamheden moeten uitvoeren in een privé-sfeer worden geconfronteerd met cliënten die zich (verbaal) afreageren. Tijdens deze training leren zij hoe ze zich op hun bezoek kunnen voorbereiden en op welke manier zij het best kunnen reageren.

Leerdoelen agressie training – Veilig over de vloer

De leerdoelen van de training Veilig over de vloer zijn de volgende: 

  • Inzicht krijgen in de verschillende soorten agressie
  • Inzicht krijgen in het eigen gedrag
  • Het leren kennen van persoonlijke grenzen en deze weten te hanteren
  • Veilig kunnen voorbereiden van een huisbezoek
  • Veiligheid van een ruimte kunnen inschatten
  • Uit een potentieel onveilige situatie kunnen stappen

Werkwijze agressie training – Veilig over de vloer

In deze training besteden we ruim aandacht aan de preventie van agressie maar zetten we ook praktische tools in om de-escalerend om te gaan met risicovolle situaties. We bieden de training aan als een combinatie van theoretische kennis en praktische oefeningen met een ervaren acteur.

Voor wie is deze agressie training bedoeld?

Deze training is bedoeld voor iedereen die met regelmaat voor zijn of haar beroep huisbezoeken aflegt. Te denken valt aan ambulante thuiszorg medewerkers, ambulante begeleiders, deurwaarders en monteurs.

Duur van de agressie training – Veilig over de vloer

Deze training is zowel in één dag als in twee dagdelen te boeken. Het leerrendement is echter het meest ideaal bij een training van één dag. De ochtend staat in dat geval voornamelijk in het teken van theorie. Daarbij ervaren de deelnemers wat de persoonlijke gevolgen zijn van het opbouwen van spanning en de daar bij horende ervaringen, gedachtes en handelingen. Tijdens de middag oefenen zij met een trainingsacteur in het omgaan met potentieel agressieve situaties.

Wilt u meer informatie over onze maatwerk trainingen of wilt u meer weten over de mogelijkheden?

Ik doorloop graag telefonisch met u de mogelijkheden en stel samen met u een maatwerk trainingsprogramma samen.