Hoe werkt dat nu bij ons?

Hoe werkt dat nu bij ons?

Bij ENGEL Agressie Preventie, trainingen, scholingen en advies starten we in de regel met een eerste telefonisch of email contact. In dat eerste contact zullen wij vooral naar uw vraag luisteren. We zullen u op een open en professionele wijze te woord staan om zo tot een eerste behoefte en verwachting verkenning te komen.

Na dit eerste contact heeft het onze voorkeur om u in een persoonlijk gesprek meer informatie te geven over de basis bouwstenen van ons. Dat kan bij ons op locatie. Maar nog liever bezoeken we u, zo kunnen wij een eerste indruk opdoen van uw werkomgeving.

De bouwsteen advies:

Goed advies is evident wilt u als opdrachtgever maximaal geholpen worden bij u vraagstuk op het gebied van agressie. Wij kunnen u van advies voorzien:

– over de fysieke inrichting van uw werkplek,

– het opstellen van agressie protocollen,

– scholing of training van uw personeel op het gebied van agressie preventie, agressie de-escalatie, nazorg bij een agressie incident,

– agressie protocollen waarin we kijken naar de individuele grenzen bij agressie maar ook een vertaling maken naar een gezamenlijk gedragen beleid hoe door uw personeel met agressie wordt omgegaan in uw werkomgeving.

Kwaliteit

Wij zijn een jong innovatief bedrijf dat kwaliteit wil leveren, wij hebben de inhoudelijke kwaliteit in huis op het gebied van kennis en kunde bij agressie. Wij werken met een meetinstrument om inzichtelijk aan u als opdrachtgever te kunnen maken wat het effect van training of scholing is geweest. Verder zijn wij transparant in onze offertes, geen verborgen of bijkomende kosten, afspraak is afspraak. Wij volgen regelmatig bijscholingen om up to date te blijven op de meest recente ontwikkelingen.

Na deze advies en inventariserende fase zullen wij een maatwerkvoorstel doen om tot een plan van aanpak te komen. In dit plan van aanpak kunt u op detailniveau zien wat ons advies is, wat de kosten zijn en hoe zo efficiënt mogelijk uw personeel wordt voorzien van een scholing of training om ze weerbaarder te maken in hun strijd tegen agressief gedrag. Wij zijn geen bedrijf dat gaat voor fast business maar willen graag een lange termijn relatie met u aangaan om u te blijven voorzien van adequate antwoorden op uw vragen bij agressie. Dit alles tegen een tarief dat voor uw bedrijf of instelling een balans vormt tussen kosten en baten.

De bouwsteen scholing

Een logisch vervolg op de adviserende fase kan zijn om u te voorzien van een maatwerk scholing. In onze scholingen voorzien we u in effectieve theoretische bijeenkomst(en) van de noodzakelijke kennis om de opbouw van agressie te begrijpen, de psychopathologie die agressie kan ontlokken te leren en gesprekstechnieken toe te passen welke de-escalerend werken, maar ook wanneer het toch escaleert u de regie geven op een potentieel agressieve situatie. Naast de scholing specifiek op agressie gericht hebben wij ook modules ontwikkeld waarin dieper wordt ingegaan op psycho-educatie over psychiatrische ziektebeelden. Denk dan aan de combinatie van agressie bij een psychiatrische stoornis. Maar ook middelen afhankelijkheid of misbruik kan agressief gedrag triggeren. Kennis van de werking van de verschillende middelen maakt dat u beter leert wat de do’s en dont’s zijn. Recent hebben wij ook een scholing ontwikkeld op het gebied van suiciedepreventie, deze is opgezet conform de Multi Disciplinaire Richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Al onze scholingen kunnen Incompany of op een andere gewenste locatie gegeven worden, binnen en buiten kantoor uren.

De bouwsteen trainingen

In onze trainingen werken wij met ervaren simulatie patiënten en top acteurs die op een inspirerende en vooral veilige manier situaties levensecht kunnen neerzetten. In onze trainingen combineren we de theorie die u hebt geleerd in de scholing naar de praktijk. Dit doen we met een aantal oefeningen waarin we de eigen grenzen gaan verkennen, gesprek technieken oefenen naast de verschillende manieren van reageren bij instrumentele of frustratie agressie. In de huidige tijd van Corona/COVID19 doet ENGEL Agressie Preventie scholingen en trainingen geven conform de op dat moment geldende regels van het RIVM. Wij beschikken over voldoende beschermende maatregelen zoals plexiglas schermen, monddoekjes, desinfectie middelen om zo veilig mogelijk met elkaar te werken.

De bouwsteen borging

Als laatste bouwsteen gebruiken we de borging van uw investering van geld en tijd om agressie te beteugelen.

Hoe? Dat doen we middels een onderhoud dosering. Dat betekend dat wij altijd voor u bereikbaar zijn bij vragen op het gebied van agressie, kosteloos! In overleg met u plannen we herhaling scholingen of trainingen, dat kan Incompany, maar ook op een andere locatie, zowel binnen als buiten kantooruren. U ziet het; maximale flexibiliteit om u te voorzien van passende oplossingen bij uw agressie vraagstukken.

Maurice Engel

    Leave a Reply