Het verschil tussen agressie en geweld

Het verschil tussen agressie en geweld

Agressie en geweld

Hoewel de begrippen dicht bij elkaar liggen, betekenen agressie en geweld niet hetzelfde.

Onder geweld versta je het toebrengen van lichamelijk letsel, en/of vernietigen en kapot maken van iets. Het begrip agressie is breder, daaronder vat je onder meer ook het bedreigen, schelden en domineren.

Agressie is tijdsgebonden en cultureel bepaald

Agressie is een begrip dat tijdsgebonden en cultureel bepaald is. Denk bijvoorbeeld aan een strenge vader die zijn zoontje de wacht aanzegt omdat het teveel herrie maakt. Wanneer de vader het kind een paar harde draaien om zijn oren geeft, benoemen we dat tegenwoordig makkelijk als agressief gedrag.

Tachtig jaar terug lag dat anders. Toen werden die draaien om de oren als passend en pedagogisch verantwoord gezien.

Agressief gedrag is niet hetzelfde als assertief zijn, agressie gaat veel verder, hoewel de scheidslijn soms dun is want eveneens sterk afhankelijk van maatschappelijke en tijdsgebonden culturele opvattingen.

Maurice Engel